Call
(+66)77 956 789
HotLine 1719

นพ.ปรเมษฐ์ เจริญธนากร

แพทย์สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
หยุด
อังคาร
หยุด
พุธ
หยุด
พฤหัสบดี
หยุด
ศุกร์
หยุด
เสาร์
10:30 - 17:00
อาทิตย์
08:00 - 17:00
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment