Call
(+66)77 956 789
HotLine 1719

แพทย์หญิงวรมน พลายชุม

แพทย์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
เลขที่ ว. 44591
คุณวุฒิการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (M.D.)

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป (Board of Internal Medicine)
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

อายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญการรักษาด้านอายุรกรรมทั่วไป พร้อมให้คำปรึกษา และวินิจฉัยโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคปอด เป็นต้น อีกทั้งให้การดูและพิเศษในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนักอยู่ในภาวะวิกฤต หรือมีความเสี่ยงจำเป็นต้อได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
หยุด
อังคาร
08:00 - 17:00
พุธ
08:00 - 17:00
พฤหัสบดี
08:00 - 20:00
ศุกร์
08:00 - 17:00
เสาร์
08:00 - 17:00
อาทิตย์
หยุด
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment