Call
(+66)77 956 789
HotLine 1719

แพทย์หญิงเบญจวรรณ สกุลสุจิราภา

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
เลขที่ ว. 33402
คุณวุฒิการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (D.)

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
  • ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัย และรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อจุลชีพ อาทิ ไวรัสแบคทีเรียหรือ ปรสิต
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัย และรักษาโรคโรคติดเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์ และโรคติดเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • ปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป ตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ทั้งเรื้อรัง และเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากอายุรศาสตร์ตามวัย
ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
หยุด
อังคาร
หยุด
พุธ
หยุด
พฤหัสบดี
หยุด
ศุกร์
หยุด
เสาร์
08:00 - 20:00
อาทิตย์
08:00 - 17:00
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment