Call
(+66)77 956 789
HotLine 1719

แพคเกจวัคซีนเด็ก 2018

18 MAR
2018

แพคเกจวัคซีนเด็ก 2018

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

“ปกป้องลูกรัก…ด้วยวัคซีน”

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือปรึกษากุมารแพทย์ได้ที่ คลินิกเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ หรือ โทร 077 956 789