Print
Print
Print

ติดต่อผ่านข้อความ

สอบถามข้อมูลบริการทางการแพทย์

ติดต่อเรา

กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์จะเป็น Smart Hospital ระดับตติยภูมิขั้นสูงที่มีคุณภาพ และเป็นที่รักของประชาชนภายในปี 2023 และเป็นเครื่องการันตีสำหรับลูกค้าของ โรงพยาบาลได้ว่า จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพอย่างดีที่สุดภายใต้ความปลอดภัย มาตรฐานระดับโลก

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

คลินิกอายุรกรรม

ชั้น 1

คลินิกศัลยกรรม
ประสาทและสมอง

ชั้น 1

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

ชั้น 1

คลินิกกระดูกและข้อ

ชั้น 1

สุขภาพสตรี

ชั้น 2

คลินิกเด็ก

ชั้น 2

แพ็กเกจแนะนำ

แพ็กเกจชุดตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย

เช็คอาการ!!! คุณผู้ชายท่านไหนบ้างที่เสี่ยงต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ !!! ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ คือ การที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้ อย่างเพียงพอ ที่จะมีเพศสัมพันธ์ หรือบางคนอาจจะแข็งตัวได้ไม่นานพอ ทำให้มีปัญหาทางกายและจิตใจตามมา เช่น ความมั่นใจในตัวเองลดลง มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ หรือ ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเวลาที่จะมีกิจกรรมทางเพศ อุบัติการณ์ในการเกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศพบมากขึ้นตามอายุ โดยพบว่าผู้ที่มีอายุ 40-49 , 50-59, 60-70 ปี จะพบโรคนี้ได้ร้อยละ 20.4, 46.3, 73.4 ตามลำดับ ซึ่งภาวะเสี่ยงในการเกิดโรค เช่น หากคุณผู้ชายท่านใดมีความกังวลหรือกำลังสงสัยเกี่ยวกับอาการดังกล่าวสามารเข้ามาพบแพทย์เฉพาะทาง …

นัดพบแพทย์

พบทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คุณวางใจได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ เราพร้อมดูแลคุณด้วย บริการที่มีคุณภาพอย่างดีที่สุดภายใต้ความปลอดภัย มาตรฐานระดับโลก

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน (CPR)แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี เพราะ Hero ในชีวิตจริง ไม่ต้องมีพลังเหนือใคร แค่รู้วิธี โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จัดโครงการ “Hero ในชีวิตจริงไม่ต้องมีพลังเหนือใคร แค่รู้วิธี BDMS อบรมการช่วยชีวิต” เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน (CPR) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมสาธิตวิธีการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี อันจะส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 …

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ร้ายกว่าที่คิดในผู้สูงอายุ และ วัยเก๋า สุขใจ สูงวัย กินข้าวหรอย

รพ.กรุงเทพสุราษฎร์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัคซีนไข้หวัดใหญ่ร้ายกว่าที่คิดในผู้สูงอายุ” และ “วัยเก๋า สุขใจ สูงวัย กินข้าวหรอย” เนื่องใน “วันพยาบาลสากล” International Nurses Day วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ร่วมกับเทศบาลวัดประดู่ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัคซีนไข้หวัดใหญ่ร้ายกว่าที่คิดในผู้สูงอายุ” และ “วัยเก๋า สุขใจ สูงวัย กินข้าวหรอย” โดยทีมพยาบาลวิชาชีพและนักกำหนดอาหาร ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลวัดประดู่ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และนำความรู้ด้านโภชนการอาหารไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป