Print
Print
Print

ติดต่อผ่านข้อความ

สอบถามข้อมูลบริการทางการแพทย์

ติดต่อเรา

กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์จะเป็น Smart Hospital ระดับตติยภูมิขั้นสูงที่มีคุณภาพ และเป็นที่รักของประชาชนภายในปี 2023 และเป็นเครื่องการันตีสำหรับลูกค้าของ โรงพยาบาลได้ว่า จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพอย่างดีที่สุดภายใต้ความปลอดภัย มาตรฐานระดับโลก

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

คลินิกอายุรกรรม

ชั้น 1

คลินิกศัลยกรรม
ประสาทและสมอง

ชั้น 1

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

ชั้น 1

คลินิกกระดูกและข้อ

ชั้น 1

สุขภาพสตรี

ชั้น 2

คลินิกเด็ก

ชั้น 2

แพ็กเกจแนะนำ

นัดพบแพทย์

พบทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คุณวางใจได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ เราพร้อมดูแลคุณด้วย บริการที่มีคุณภาพอย่างดีที่สุดภายใต้ความปลอดภัย มาตรฐานระดับโลก

เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คำสั่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล สน.ผบ 012/2566เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้วยโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในด้านอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย  สภาพแวดล้อมในการทำงาน  ตลอดจนเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสถานประกอบการซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่  การดูแลผู้รับบริการและสุขภาพของประชาชนผู้ประกอบอาชีพ  จึงมีการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย  ดังนี้ ทั้งนี้  ให้ยกเลิกคำสั่งอื่นใดที่มีมาก่อนหรือขัดต่อคำสั่งนี้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

Occipital Nerve Block ทางเลือกเพื่อการรักษาไมเกรน  

“ไมเกรน” โรคปวดศีรษะเรื้อรังที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในประจำวันอย่างมาก และแม้ว่าโรคไมเกรนจะไม่สามารถรักษาหายขาดได้ แต่การรักษาด้วยการฉีดยาบล็อกเส้นประสาทบริเวณท้ายทอย (Occipital nerve block) เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยลดความรุนแรงและความถี่ของอาการปวดไมเกรนได้ ปัจจัยที่กระตุ้นให้มีอาการปวดหัวไมเกรน ได้แก่  1. แสงไฟ แสงแดดจ้า 2. อากาศที่ร้อนเกินไป 3. ออฟฟิศซินโดรม หรือ โรคกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อผังผืด เนื่องมาจากรูปแบบการทำงานที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำๆ เช่น การนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ ท่านั่งก้มหน้านานๆ จนกล้ามเนื้อเกิดพังผืดขึ้น รวมถึงอาการตึงกล้ามเนื้อบริเวณคอ 4. อาหารที่สามารถกระตุ้นไมเกรน เช่น แอลกอฮอล์ อาหารที่มีสารไทรามีน …