Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

คลินิกหู คอ จมูก

คลินิกหู คอ จมูก ให้บริการดูแลรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการที่มีปัญหาทาง หู คอ และจมูก ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตรวจ วินิจฉัย รักษา ให้คุณอุ่นใจและสะดวกสบาย

บริการต่างๆ
การบริการเกี่ยวกับ หู คอ จมูก
  • ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคในช่องปาก ลำคอ ทอนซิลอักเสบ เสียงแหบ กลืนอาหารลำบาก คอโตจากไทรอยด์ หลอดลมอักเสบ สิ่งแปลกปลอม
  • ให้การตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ทางจมูก หวัดเรื้อรัง จมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ ริดสีดวงจมูก สิ่งแปลกปลอมในจมูก
  • ให้การตรวจรักษาโรคทางหู หูอื้อ หูน้ำหนวก หูอักเสบ แก้วหูทะลุ รูหน้าใบหู สิ่งแปลกปลอมในหู โรคเวียนศีรษะจากน้ำในช่องหูไม่เท่ากัน
  • ให้การรักษาโดยการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดทอนซิล ต่อมอดินอยด์ ริดสีดวงจมูก ไซนัส ก้อนบริเวณหูและคอ
  • ให้คำปรึกษาและรักษาอาการนอนกรนและหยุดการหายใจขณะหลับ
  • ตรวจรักษาในรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน เช่น พูดช้า พูดไม่ชัด เรียกไม่หัน ให้บริการตรวจการได้ยินด้วยเครื่องมือพิเศษ OAE , Audiogram ,Tympanometry
CLINIC DOCTOR
Loading…