Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

คลินิกรังสีวิทยา

แผนกรังสีวิทยา พร้อมด้วยรังสีแพทย์ พร้อมทีมแพทย์และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งเทคโนโลยีการตรวจเอกซเรย์ระบบดิจิตอล, เทคโนโลยีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 160 สไลด์ (CT Scan 160 Slices), เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ และ เอกซเรย์ ระบบดิจิตอล ทำให้การดูแล วินิจฉัย และรักษา ผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัยสูงสุด

บริการต่างๆ
เทคโนโลยีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 160 สไลด์ (CT Scan 160 Slices)

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 160 Slices CT Scan เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย มีประสิทธิภาพด้วยความเร็วและความละเอียดสูง สามารถสร้างภาพได้ถึง 160 ภาพ ในครั้งเดียวของรอบการหมุนหรือสแกน (360 องศา) ด้วยความเร็วเพียง 0.5 วินาที ทำให้ได้ภาพถึงกว่า 2,000 ภาพ ส่งผลให้การตรวจมีความแม่นยำสูง โดยเฉพาะอวัยวะภายในที่มีการเคลื่อนไหวอย่าง เช่น หัวใจ ซึ่งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไปจะได้ภาพที่ไม่ชัดเจน แต่ด้วยเครื่องเครื่องดังกล่าวสามารถให้เกิดภาพที่ชัดเจน ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงทุกส่วนต่างๆของร่างกาย อาทิ เส้นเลือด เนื้อเยื่อ กระดูก หัวใจ หรือแม้แต่ท่อลมในบริเวณปอด ด้วยเหตุนี้เครื่องดังกล่าวจึงเอื้อประโยชน์ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และการวางแผนการรักษาให้ผู้รับการรักษาได้อย่าง ถูกต้องรวดเร็ว ไม่ต้องนอนพักและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

เครื่องอัลตร้าซาวด์

อัลตร้าซาวด์เป็นวิธีที่ ใช้คลื่นเสียงทำให้เกิดภาพของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย โดยใช้หัวตรวจทำหน้าที่คล้ายลำโพงปล่อยคลื่นเสียงออกไปกระทบกับเนื้อเยื่อ และเสียงจะสะท้อนกลับมาที่หัวตรวจอันเดิมที่ทำหน้าที่เหมือนไมโครโฟนไปด้วย หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะวิเคราะห์และเปลี่ยนรูปแบบของคลื่นเสียงที่ สะท้อนกลับออกมาเป็นภาพให้เราเห็น คลื่นเสียงที่ว่ามนุษย์เราจะไม่ได้ยินเพราะว่าเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่ สูง พูดง่ายๆ ก็คือ เราใช้วิธีการเดียวกับที่ค้างคาวใช้ในการบอกทิศทาง หรือการใช้โซนาร์ในเรือดำน้ำนั่นเอง เนื่องจากไม่ได้ใช้รังสีเหมือนการเอกซเรย์ ดังนั้นการตรวจโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวน์จึงเป็นวิธีที่ปลอดภัย

เครื่องอัลตร้าซาวด์ เป็นการใช้คลื่นความถี่สูง อัลตร้าซาวน์(Ultrasound) ในการตรวจ คลื่นเสียงนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ สามารถใช้ตรวจอวัยวะต่างๆ เช่น ตับ, ไต, ม้าม, ตับอ่อน,มดลูก,รังไข่ และต่อมลูกหมาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจกับอวัยวะที่บรรจุของเหลวอยู่ภายในได้ เช่น หัวใจ,ถุงน้ำดี,กระเพาะปัสสาวะ ,ตรวจครรภ์ในเด็ก ซึ่งการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์นี้ นอกจากจะไม่เป็นอันตรายแล้วยังทำการตรวจได้โดยผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บปวดบริเวณที่ตรวจ

Loading…