Call
(+66)77 956 789
HotLine 1719

นายแพทย์ทัศนัย จันโหนง

อายุรแพทย์โรคหัวใจ
ว.23481
คุณวุฒิการศึกษา

 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (M.D.) ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจ

ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
08:00 - 17:00
อังคาร
08:00 - 17:00
พุธ
08:00 - 17:00
พฤหัสบดี
08:00 - 17:00
ศุกร์
หยุด
เสาร์
หยุด
อาทิตย์
10:00 - 19:00
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment
Loading…