Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

แพทย์หญิงกนกกานท์ เกียรติก้องแก้ว

แพทย์สาขาสูติ-นรีเวช เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
เลขที่ ว.37397
คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  • สูติศาสตร์และนรีเวช
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • ดูแลครรภ์เสี่ยง,ครรภ์แฝด
  • ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคประจำตัว
  • อัลตราซาวน์ดูแลความผิดปกติของทารกในครรภ์ 4D
  • เจาะน้ำคร่ำ
ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
08:00 - 17:00
อังคาร
08:00 - 17:00
พุธ
08:00 - 17:00
พฤหัสบดี
08:00 - 17:00
ศุกร์
08:00 - 17:00
เสาร์
หยุด
อาทิตย์
หยุด
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment
Loading…