Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

แพทย์หญิงจงกลรัตน์ มณีนิล

ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
ว.44484
คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  สาขาแพทย์ศาสตร์ทั่วไป 
  • แพทย์เฉพาะทาง  สาขาอายุรศาสตร์

ประสบการณ์ทางการแพทย์ 

  • แพทย์ใช้ทุนทั่วไปโรงพยาบาลตรัง  ปี 2550-2556
  • ศึกษาต่อเฉพาะทางอายุรศาสตร์      ปี 2557-2560
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์  ปี 2560-ปัจจุบัน
     

 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  • อายุรศาสตร์ทั่วไป 
  • เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เก๊าซ์ ยูริกในเลือดสูง 
  • กรดไหลย้อน กระเพาะอาหาร โรคเกี่ยวกับลำไส้ ไขมันเกาะตับ 
ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
08:00 - 17:00
อังคาร
08:00 - 17:00
พุธ
08:00 - 17:00
พฤหัสบดี
08:00 - 17:00
ศุกร์
หยุด
เสาร์
หยุด
อาทิตย์
หยุด
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment
Loading…