Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

แพทย์หญิง วิกันดา โรจนสิริสวัสดิ์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
หยุด
อังคาร
หยุด
พุธ
หยุด
พฤหัสบดี
หยุด
ศุกร์
หยุด
เสาร์
หยุด
อาทิตย์
หยุด
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment
Loading…