Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

นายแพทย์ภัทร สุริย์จามร

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เลขที่ ว. 36647
คุณวุฒิการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (D.)

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัย และรักษาความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่เกิดฉับพลัน และต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน
  • ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมด ตั้งแต่ที่จุดเริ่มต้นของการเกิดภาวะฉุกเฉินทั้งทางศัลยกรรม อายุรกรรม ตั้งแต่นอกโรงพยาบาล (pre-hospital care) จนถึงโรงพยาบาล (in-hospital care)
ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
หยุด
อังคาร
หยุด
พุธ
หยุด
พฤหัสบดี
หยุด
ศุกร์
หยุด
เสาร์
หยุด
อาทิตย์
หยุด
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment
Loading…