Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

นายแพทย์กฤตนุ ฝูงทองเจริญ

แพทย์คลินิกส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย
เลขที่ ว. 42871
คุณวุฒิการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (M.D.)

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (Board of Family Medicine)

  • ประกาศนียบัตรอาชีวเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • การส่งเสริมสุขภาพ
  • การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจรักษาโรคทั่วไป,โรคเรื้อรัง
  • บริการคำแนะนำด้านฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย
  • ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงาน (อาชีวอนามัย) พร้อมให้คำปรึกษา
  • การตรวจสุขภาพทางอาชีวอานามัย และก่อนเข้าทำงาน
  • ให้คำปรึกษาด้านการฉีดวัคซีนผู้ใหญ่ และวัคซีนผู้เดินทางต่างประเทศ
  • งานสำรวจสุขลักษณะและคุณภาพของโรงงาน
ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
หยุด
อังคาร
หยุด
พุธ
หยุด
พฤหัสบดี
หยุด
ศุกร์
หยุด
เสาร์
หยุด
อาทิตย์
หยุด
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment
Loading…