Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

นายแพทย์นนทกร อารีวัฒนา

แพทย์รังสีวิทยาวินิจฉัย
เลขที่ ว. 44534
คุณวุฒิการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (M.D)
ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
08:00 - 17:00
อังคาร
08:00 - 17:00
พุธ
08:00 - 17:00
พฤหัสบดี
08:00 - 17:00
ศุกร์
08:00 - 17:00
เสาร์
หยุด
อาทิตย์
หยุด
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment
Loading…