Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

นายแพทย์ชินวัต สุวรรณทิพย์

แพทย์นิติเวช
เลขที่ ว. 31052
คุณวุฒิการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (M.D.)

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขานิติเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • ตรวจชันสูตรบาดแผลผู้ป่วยคดี
ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
08:00 - 17:00
อังคาร
08:00 - 17:00
พุธ
08:00 - 17:00
พฤหัสบดี
08:00 - 17:00
ศุกร์
08:00 - 17:00
เสาร์
หยุด
อาทิตย์
หยุด
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment
Loading…