Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

แพทย์หญิงจิดาภา มหามงคลสวัสดิ์

อายุรแพทย์โรคไต
เลขที่ ว. 30836
คุณวุฒิการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (M.D.)

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคไต
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ตรวจรักษา

  • ตรวจรักษาผู้รับบริการที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับสมดุลของกรด-ด่าง และเกลือแร่ในร่างกาย
  • ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน โรคไตเรื้อรัง  หรือ โรคไตที่เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ำที่ไต กลุ่มอาการอัลปอร์ต ภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ฯลฯ
  • รับปรึกษา ให้คำแนะนำ ผู้รับบริการที่ต้องการชะลอความเสื่อมของไต

 

ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
08:00 - 17:00
อังคาร
08:00 - 17:00
พุธ
08:00 - 20:00
พฤหัสบดี
08:00 - 17:00
ศุกร์
หยุด
เสาร์
หยุด
อาทิตย์
08:00 - 17:00
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment
Loading…