Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ช่วยหอม

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
เลขที่ ว.46112
คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต 
  • อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อาชีวเวชศาสตร์ 
ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
หยุด
อังคาร
08:00 - 17:00
พุธ
08:00 - 17:00
พฤหัสบดี
08:00 - 17:00
ศุกร์
08:00 - 17:00
เสาร์
08:00 - 17:00
อาทิตย์
หยุด
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment
Loading…