Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

แพทย์หญิงธัญสินี แซ่แต้

ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ว.42542
คุณวุฒิการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (M.D)
ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
หยุด
อังคาร
08:00 - 17:00
พุธ
08:00 - 17:00
พฤหัสบดี
08:00 - 17:00
ศุกร์
08:00 - 17:00
เสาร์
08:00 - 17:00
อาทิตย์
หยุด
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment
Loading…