Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

แพทย์หญิงศิริวรรณ ศรีปันจั่น

วิสัญญีแพทย์
เลขที่ ว. 35012
คุณวุฒิการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (M.D.)

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา (Board of Anesthesiology)
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการให่้ยาชาและยาสลบ โดยจะทำงานร่วมกับแพทย์ผ่าตัดเพื่อระงับความรู้สึกเจ็บปวดของคนไข้ก่อนทำการผ่าตัดเพียงชั่วคราว

ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
08:00 - 17:00
อังคาร
08:00 - 17:00
พุธ
08:00 - 17:00
พฤหัสบดี
08:00 - 17:00
ศุกร์
08:00 - 17:00
เสาร์
หยุด
อาทิตย์
หยุด
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment
Loading…