Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

แพทย์หญิงศรีกัญญา ชุณหวิกสิต

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
เลขที่ ว.38926
คุณวุฒิการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (M.D)
ผู้เชียวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

 

ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
08:00 - 17:00
อังคาร
08:00 - 17:00
พุธ
08:00 - 17:00
พฤหัสบดี
08:00 - 17:00
ศุกร์
08:00 - 17:00
เสาร์
หยุด
อาทิตย์
08:00 - 17:00
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment
Loading…