Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

พญ.ฐิติพร คนึงกิจก้อง

แพทย์โสต ศอ นาสิกวิทยา
เลขที่ ว. 39764
คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา 

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาเวชกรรม โสต ศอ นาสิก)
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ผลงานด้านวิชาการ

  • การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ยา Oxymetazoline เสริมฤทธิ์ยา mometasone furote ในการรักษาโรคริดสีดวงจมูก
ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
หยุด
อังคาร
08:00 - 17:00
พุธ
08:00 - 17:00
พฤหัสบดี
08:00 - 17:00
ศุกร์
08:00 - 17:00
เสาร์
08:00 - 17:00
อาทิตย์
หยุด
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment
Loading…