Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

Gallery

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ตั้งอยู่บนถนนตัดใหม่ ทางไปสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดบริการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ในปัจจุบันมีความพร้อมให้บริการทางการแพทย์ในหลายๆด้าน อาทิเช่น ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง, ศัลยกรรมทั่วไป, กระดูกและข้อ, หู คอ และจมูก, อายุรกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมประสาทและสมอง, โรคผิวหนัง, กุมารเวช, สูติ-นารีเวช, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ศูนย์ตรวจสุขภาพและเวชศาสตร์ครอบครัว ฯลฯ ซึ่งมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยในทั้งหมด 31 เตียง และจะขยายเพิ่มเติมเป็น 150 เตียงในอนาคตอันใกล้นี้ พร้อมการให้บริการสุขภาพอย่างครอบคลุม รวดเร็ว ทันสมัย และมีความเป็นมืออาชีพ
Loading…