Call
(+66)77 956 789
HotLine 1719

ต้อนรับนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคณะผู้บริหาร BDMS

17 MAR
2018

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ โดยมีนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ และนายแพทย์สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

ทางผู้บริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ขอขอบพระคุณ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสตรวจเยี่ยมและพิจารณาอนุมัติขยายการลงทุนทั้งด้านเพิ่มจำนวนห้องพักผู้ป่วยใน และเครื่องมือทางการแพทย์ ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

Loading…