Call
(+66)77 956 789
HotLine 1719

เคสผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง MIS discectomy

05 MAR
2018

โดย นพ.ปรเมษฐ์ เจริญธนากร และ อ.นพ. วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ

ผู้ป่วยมีอาการปวดเอว ชาไปที่ขา ทำให้เดินไกลไม่ได้ และนั่งนานไม่ได้ เป็นมาประมาณ 7 เดือน
เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มีการใช้ nerve monitoring ในการผ่าตัด บาดแผลขนาดเล็ก 2.5 ซม. พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2560

“การผ่าตัดผ่านกล้องช่วยให้บาดแผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว กลับบ้านได้เร็ว”
การผ่าตัดส่องกล้อง หรือ การศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery) เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ช่วยแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง ลดอาการเจ็บแผล ลดอาการเจ็บแผล และใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อย ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น

ข้อดีของการผ่าตัดส่องกล้อง

แผลเล็ก – แผลเป็นเล็กกว่าวิธีการผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้างอย่างเห็นได้ชัด
เจ็บน้อย – หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บแผลน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้าง
ฟื้นตัวเร็ว – เนื่องจากเนื้อเยื่อได้รับความบาดเจ็บน้อยกว่า แผลผ่าตัดเล็ก เกิดพังผืดน้อย และลดโอกาสการเกิดแผลติดเชื้อได้มาก ทำให้ร่างกายสามารถฟื้นตัวได้เร็ว
เมื่อระยะในการอยู่โรงพยาบาลสั้น นั่นหมายความว่า ค่าใช้จ่ายก็ลดลง ลดค่าเสียโอกาสเนื่องจากหยุดทำงานลง ซึ่งทำให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันหรือไปทำงานได้เร็วขึ้น

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการผ่าตัดผ่านกล้องอันเป็นการผ่าตัดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และผ่าตัดรักษา รวมทั้งมีเครื่องมือเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงครบถ้วน

ท่านสามารถรับคำปรึกษาเกี่ยวกับผ่าตัดผ่านกล้องได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ หรือ โทร. 077-956789 หรือ กด 1719 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Loading…