Call
(+66)77 956 789
HotLine 1719

โครงการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Viriyah Health Care by BDMS

03 NOV
2020

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ เข้าร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ใน “โครงการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Viriyah Health Care by BDMS” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลกรุงเทพ

ทั้งนี้ เพื่อเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรให้มีหลักประกัน การดำรงชีวิตด้วยความมั่นคงและแบ่งเบาภาระต่อสังคมภายใต้โครงการดังกล่าว โดยบริษัทมอบสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการเข้าใช้บริการ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Viriyah Health Care by BDMS ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพของชาวสุราษฎร์ธานีพร้อมทั้งส่งเสริมการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ

#อยากให้ทุกคนสบายดี
#MOUBSR
#BDMS #BangkokHospitalSurat
#โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์


Gallery
Loading…