Call
(+66)77 956 789
HotLine 1719

โครงการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ

04 MAR
2018

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย และ ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ให้แก่อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 9 โรงแรมบรรจงบุรี โดยมี ผศ.ดร.กรองได อุณหสูต Trauma Specialist โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ เข้าร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้

Loading…