Call
(+66)77 956 789
HotLine 1719

CSR ตามรอยพ่อ พอเพียงเพื่อน้อง 70 ปี สานสัมพันธ์เพื่อสังคม

05 MAR
2018

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ เข้าร่วมกิจกรรม “CSR ตามรอยพ่อ พอเพียงเพื่อน้อง 70 ปี สานสัมพันธ์ เพื่อสังคม” เข้าร่วมกับ บมจ.วิริยะประกันภัย ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่พร้อม รถปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ พร้อมดูแลขบวนรถเเรลลี่ มีขบวนรถเรลลี่ ประมาณ 120 คัน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เราพร้อมช่วยเหลืองานสังคมแก่ประชาชนทั่วไป โดยให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Loading…