Call
(+66)77 956 789
HotLine 1719

Surat Half Marathon 2019

15 DEC
2019

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพและใส่ใจความปลอดภัยของผู้ออกกำลังกาย และได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก กิจกรรม Surat Half Marathon 2019 จัดขึ้นโดย ชมรมเดิน-วิ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งทางโรงพยาบาลนำทีมโดยผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ และ ผู้ร่วมสนับสนุนจากทางโรงพยาบาลในเครือ BDMS และ มูลนิธิ ในจังหวัด โดยตั้งจุดบริการปฐมพยาบาลและจุดให้บริการรถฉุกเฉิน (Standby Ambulance Service) พร้อมดูแลและส่งต่ออย่างทันท่วงที สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมนี้

โรงพยาบาลขอขอบพระคุณที่ได้ไว้วางใจ ให้เรา "โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์" ได้ร่วมดูแลสุขภาพของคนสุราษฎร์ธานี #สุขภาพดีไปด้วยกัน

 

#BangkokHospitalSurat#โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ #เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ
#กรุงเทพสุราษฎร์ใกล้กันนิดเดียว
#surathalf19#suratjoggingclub
#ifyoucanwalkyoucanrun

Loading…