Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

แพ็กเกจวัคซีน สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป


แพ็คเกจวัคซีน สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 

         การได้รับวัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

..เพราะเราอยากให้ท่านมีสุขภาพที่ดี....  ด้วยวัคซีนต่างๆสำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทำนัดเข้าใช้บริการได้ที่ 077 956789 หรือสายด่วน 1719

Loading…