Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

ภูมิแพ้ในเด็ก Skin Prick Test : Aero Allergen & food Allergen


ลูกน้อยของเราเป็นภูมิแพ้อาหาร/อากาศหรือไม่??

ภูมิแพ้ในเด็กรู้ก่อนรักษาได้
การทดสอบสารก่อภูมิแพ้โดยการสะกิดผิวหนัง Skin Prick Test : Aero Allergen & food Allergen

การทดสอบภูมิแพ้ผิวหนังเพื่อทดสอบสารก่อภูมิแพ้ทางอาหาร (11 จุด) 2,500 บาท

การทดสอบภูมิแพ้ผิวหนังเพื่อทดสอบสารก่อภูมิแพ้ทางอากาศ (11 จุด) 2,500 บาท

การทดสอบภูมิแพ้ผิวหนังเพื่อทดสอบสารก่อภูมิแพ้โดยรวม (20 จุด) 4,000 บาท

#โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ #BangkokHospitalSurat #BangkokHospital #BDMS #เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ #กรุงเทพสุราษฎร์ใกล้กันนิดเดียว #สุขภาพดีไปด้วยกัน #SkinPrickTest #AeroAllergen #foodAllergen

Loading…