Call
(+66)77 956 789
HotLine 1719

แพ็คเกจกายภาพบำบัด


ปวดกล้ามเนื้อแก้ได้

.
อาการปวดที่มีสาเหตุจากกล้ามเนื้อ เป็นอาการปวดที่พบได้ในชีวิตประจำวันในการทำงานทำกิจกรรมต่าง ๆ
อาการปวดจากกล้ามเนื้อ มีได้หลายลักษณะ เช่น

  • ปวดมากจนขยับร่างกายส่วนนั้น ๆ ไม่ได้เลย
  • ปวดหนัก ๆ
  • ปวดเสียว
  • ปวดเมื่อยล้าง่าย
  • ปวดตึง
  • ปวดหรือเสียวแปล๊บเมื่อเอื้อมแขนหรือยกแขนในบางอิริยาบถ
  • ปวดเมื่อเอี้ยวตัว เช่น เอื้อมหยิบของที่อยู่สูง เอี้ยวหยิบของไกลตัว ฯลฯ

อาการปวดดังกล่าวอาจไม่ได้เกิดตลอดเวลา อาจเกิดบางครั้งบางคราว เป็น ๆ หาย ๆ ปวดเวลาใดก็ได้ เช่น เช้าตื่นขึ้นรู้สึกตึงขยับลำบาก หรือเมื่อยล้ามากในช่วงเย็น ในบางคนอาจมีอาการชายิบ ๆ บริเวณที่ปวดร่วมด้วย จนทำให้กลัวว่าจะเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

 

Loading…