Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

แพ็คเกจตรวจหาไขมันเกาะตับ FibroScan "ไม่ต้องเจาะตับ ไม่เจ็บ รู้ผลเร็ว"


ภาวะไขมันสะสมในตับ คือ ภาวะที่ร่างกายมีการสะสมของไขมันภายในเซลล์ตับ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของไตรกลีเซอไรด์โดยอาจมีเพียงการสะสมของไขมันอย่างเดียวหรืออาจมีการอักเสบของตับร่วมด้วย ซึ่งในผู้ป่วยบางรายการอักเสบเรื้อรังนี้อาจนำไปสู่การเกิดพังผืดในตับ หรือที่เราเรียกว่า  ภาวะตับแข็งได้ โดยสาเหตุของโรคนี้ปัจจุบันยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดอาจมีหลายปัจจัยร่วมกัน
                โดยข้อมูลในปัจจุบันเชื่อว่า ปัจจัยสำคัญของการเกิดภาวะไขมันสะสมในตับคือภาวะดื้อต่ออินซูลินและจากนั้นอาจจะมีกลไกอื่นที่มากระตุ้นให้เซลล์ตับที่มีไขมันเกาะอยู่นั้นเกิดการอักเสบและการตายของเซลล์ตับ ซึ่งผู้ป่วยส่วนมากจะไม่แสดงอาการชัดเจนนักโดยผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการจุกแน่นชายโครงด้านขวาหรือในรายที่เป็นมานานอาจมีอาการเริ่มต้นของภาวะตับแข็ง เช่น อ่อนเพลีย ท้องโต เป็นต้นซึ่งมักตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจเลือด เช็กสุขภาพประจำปีซึ่งอาจทำให้ความเสี่ยงของอาการนี้ลุกลามจนยากแก่การรักษา

Fibroscan with CAP (Controlled Attenuation Parameter)

               ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโดยนำเอาเครื่องมือที่เรียกว่า Fibroscan with CAP (Controlled Attenuation Parameter) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการตรวจวินิจฉัยเพื่อดูสภาพการเกิดพังผืดในเนื้อตับเข้ามาช่วยซึ่งทางโรงพยาบาลกรุงเทพถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีนี้นอกจากจะสามารถตรวจประเมินสภาวะพังผืดในเนื้อตับในผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งระยะแรกๆรวมถึงติดตามผลประเมินระดับความรุนแรงเพื่อวางแผนการรักษาและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยที่มีภาวะตับแข็งแทนการเจาะเนื้อตับได้แล้ว ยังสามารถประเมินและแสดงปริมาณไขมันสะสมในตับสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะไขมันพอกตับ (Fatty Liver)ได้พร้อมกันภายในครั้งเดียวอย่างรวดเร็วและตรงจุดชัดเจนโดยผู้ป่วยจะไม่ได้รับความเจ็บปวดหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆทั้งขณะรับการตรวจและภายหลังรับการตรวจ

หลักการทำงานของ Fibroscan with CAP

 1. การตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ (Fibroscan) ใช้หลักการทำงานโดยการปล่อยคลื่นเสียงเข้าไปในเนื้อตับและใช้คลื่นอัลตราซาวนด์ในการตรวจวัดความเร็วของคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับเพื่อประเมินค่าความนิ่มหรือแข็งของเนื้อตับ โดยใช้หลักการที่ว่าหากตับเริ่มแข็งคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับจะเดินทางได้เร็ว ค่าที่ได้ก็จะสูงตามโดยหน่วยที่วัดใช้เป็น kPa (กิโลพาสคาล)

 2. การตรวจประเมินไขมันสะสมในตับ (Controlled Attenuation Parameter:CAP) ใช้หลักโดยการปล่อยคลื่นอัลตราซาวนด์เข้าไปในเนื้อตับและวัดค่าความต้านทานนั้นๆ หากตับมีปริมาณไขมันสะสมในตับมากก็จะมีแรงต้านทานมาก ค่าที่ได้ก็จะสูงตามโดยหน่วยที่ใช้วัดเป็น dB/m (เดซิเบล/เมตร)
   

ข้อดีของ Fibroscan with CAP

 • การเตรียมตัวของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการตรวจไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องงดน้ำและอาหารตรวจได้ทันที สามารถทราบทั้งภาวะพังผืดในเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับได้โดยการตรวจเพียงครั้งเดียว โดยใช้เวลาในการตรวจประมาณ 8-10 นาที ซึ่งมีความตรงจุดชัดเจนสูง

 • ตรวจได้ลึกถึง 6.5 ซม.x3 ลบ.ซม. และสามารถทราบผลได้ทันทีหลังการตรวจโดยไม่มีบาดแผล ไม่เจ็บ และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆ หลังการตรวจ

 • ตรวจซ้ำได้บ่อยครั้ง เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยปราศจากผลข้างเคียง

 • ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล กลับบ้านได้ทันทีภายหลังการตรวจ
   

ข้อจำกัดของ Fibroscan with CAP 

 • ไม่สามารถตรวจหาจุดเนื้องอกหรือมะเร็งในตับได้

 • ไม่สามารถทำการตรวจในผู้ป่วยที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 28 ( BMI  > 28kg/m2 ) 

 • ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่กำลังตั้งครรภ์ ผู้ป่วยที่มีภาวะท้องมาน (Ascites)

 • ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่ติดอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pace Maker) เป็นต้น

 • ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือผู้ป่วยโรคหัวใจ

 • ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะลุกลาม

 • ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดทางการแพทย์อื่นๆ ผู้ป่วยที่ควรได้รับการตรวจด้วยเครื่อง Fibroscan with CAP

 • ผู้ป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบี หรือซี

 • ผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบและตับแข็งจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ไวรัส

 • ผู้ที่มีไขมันสะสมในตับ
   

ขั้นตอนการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยขณะรับการตรวจ

 1. นอนหงายโดยยกแขนทั้งสองข้างไว้เหนือศีรษะ

 2. เจ้าหน้าที่ทาเจลบริเวณข้างลำตัวด้านขวาของผู้ป่วยจากนั้นจึงวางหัวตรวจและทำการปล่อยคลื่นเสียงซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อย

 3. ทำการตรวจ ณ ตำแหน่งเดิมจำนวน 10 ครั้ง ใช้เวลาในการตรวจทั้งหมดประมาณ 8-10 นาที

 4. เมื่อตรวจเสร็จผู้ป่วยจะทราบผลทันทีและสามารถปฏิบัติตัวได้ตามปกติโดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อห้ามใดๆ
   

บริการตรวจสุขภาพตับ FibroScan
จาก โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทำนัดเข้าใช้บริการได้ที่ 077 956789 หรือสายด่วน 1719

 

Loading…