Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

ศูนย์อุบัติเหตุและการส่งต่อผู้ป่วย

อุบัติเหตุ และ ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ เป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นบนท้องถนน บ้านเรือน หรือตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว ดังนั้นหากไม่ได้รับการช่วยชีวิตหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องและรวดเร็วย่อมส่งผลร้ายตามมา ซึ่งหมายถึงความพิการหรืออาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิต การเกิดอุบัติเหตุจึงเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ป้องกันและลดความสูญเสียได้ โดยเฉพาะทีมแพทย์และพยาบาลฉุกเฉินที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลจะต้องมีความรู้และความชำนาญ รวมทั้งใช้เทคโนโลยี ในการเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

ศูนย์อุบัติเหตุ รพ. กรุงเทพสุราษฎร์ ให้บริการดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อมารับการรักษาต่อเนื่อง ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ จนผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

บริการต่างๆ
การบริการห้องฉุกเฉิน
 1. ให้บริการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 
 2. ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภาวะวิกฤต ตลอด 24 ชั่วโมง (Emergency medical service) 
 3. ให้บริการดูแลบาดแผล 
 4. ศูนย์ประสานสิทธิ์/ประเมินค่ารักษาพยาบาล/พ.ร.บ.
 5. ศูนย์ประสานงานรับส่งต่อ (สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, กระบี่, ชุมพร, ตรัง)
การบริการห้องฉุกเฉิน
 1. ให้บริการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 
 2. ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภาวะวิกฤต ตลอด 24 ชั่วโมง (Emergency medical service) 
 3. ให้บริการดูแลบาดแผล 
การบริการห้องฉุกเฉิน
 1. ให้บริการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 
 2. ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภาวะวิกฤต ตลอด 24 ชั่วโมง (Emergency medical service) 
 3. ให้บริการดูแลบาดแผล 
 4. ศูนย์ประสานสิทธิ์/ประเมินค่ารักษาพยาบาล/พ.ร.บ.
CLINIC DOCTOR
Loading…