ให้บริการตรวจรักษาอาการและความผิดปกติทางระบบประสาท โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง และศัลยแพทย์ ระบบประสาทเฉพาะทาง ให้การบำบัดรักษาร่วมกับทีมสหสาขา เช่น นักกายภาพบำบัดเฉพาะด้าน พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยี ที่ทันสมัย เพื่อรักษาความผิดปกติของระบบประสาทและสมองอย่างครบวงจร

บริการด้านศัลยกรรมประสาทและสมอง

  • ตรวจวินิจฉัยโรคทางด้านศัลยกรรมสมองและระบบประสาท
  • บาดเจ็บที่ศีรษะและสมอง เลือดออกภายในกะโหลกศีรษะและสมอง
  • รักษาและผ่าตัดโรคเนื้องอกในสอง
  • รักษาและผ่าตัดโรคเลือดในสมอง
  • รักษาและผ่าตัดโรคฝีในสมอง